ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı)

 

1989 yılında Ankara’da kurulmuş kamu yararına bir Vakıftır.

Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın bakanı Dr. İmren Aykut öncülüğü ve başkanlığında 1989 yılında kurulan ÇESAV; eğitim, çevre, sağlık ve kadın odaklı projeleriyle

çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlık döneminde kadın ve çocuk sorunlarına karşı hassasiyeti her daim ön planda olan Aykut, ÇESAV adına açılan ilk

Vakıfevine kadar Türkiye’nin çeşitli noktalarında çocuk, kadın, sağlık ve eğitim konularında farklı projeler yürütmüştür.

Toplum dinamiklerinin çocuk üzerinde ve eğitim odağında olduğuna inanan kişilerle birlikte yolculuğuna devam eden Dr.İmren AYKUT, sosyal sorumluluk nezdinde fayda sağlayacağı tüm sorunlu noktalara halen çözüm noktasında yardımcı olmaya ÇESAV nezdinde devam etmektedir.