1990 – Eylül

İsviçre Türk Dernekleri Dayanışma Federasyonu aracılığıyla İsviçre’den hibe olarak temin edilen 191 adet EKG Cardiopen, Infision iğneleri ve 8 Adet röntgen cihazı getirilmiş ve SSK Göztepe Hastanesi deposuna teslim edilmiştir.Ancak SSK yönetiminin noter kanalı ile gönderdiği ihtarname ile hastane bünyesine bağışlanan 1 adet röntgen cihazı, infision iğneleri ve kalan 94 adet EKG  cihazı depodan alınarak çeşitli sağlık ocaklarına ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışlanmıştır.

1990- Aralık

İzmir Tepecik Hastanesi’nde görevli Doç.Dr.Mehmet Selçuk 3-11 Aralık 1990 tarihleri arasında nöroşirurji konusunda bir kursa katılmak üzere Almanya Hannover’e gönderilmiş ve söz konusu kişinin uçak biletleri ile harcırahı Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

1991-Ocak

Alman Sağlık Teşkilatlarından hibe olarak temin edilen 2 koli muhtelif ilaçlardan bir kısmı SSK Dışkapı Hastanesi Başhekimliği’ne bir kısmı da Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sığınan mülteciler için kullanılmak üzere Kızılay’ın talebi ile bu kuruluşa bağlanmıştır.

1991-Mart

SSK İzmir Tepecik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli Dr. Uğur Öziç bir ay süreyle artroskopi ve diz cerrahi konularında ileri çalışmalar yapmak üzere Almanya St.Vincens Hospital’a gönderilmiş, masrafları Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

1991-Nisan

Vakıf Genel Kurulu kararıyla 05/04/1991 tarihinde kurulan komisyonun tespitlerine dayanarak SSK Sağlık Tesislerinde çalışan 8 doktor ve hemşireye, 1 doktora 25 diğer doktorlara 15’er ve 2 hemşireye de 2,5’ar milyon TL tutarında teşvik ve takdir amaçlı ödül verilmiştir.

1991-Nisan

Vakıf girişimleri sonucu merkezi İsviçre’de bulunan Gambro Sales AB tarafından hibe olarak alınan 1 adet hemodiyaliz monitörü SSK tesislerine verilmiştir.

1991-Nisan

SSK Okmeydanı Hastanesince tertiplenen 2. Ulusal Multiple Skleroz Dempozyumuna misafir konuşmacı olarak katılacak Prof.Dr. Geoffren Dean’ın masrafları Okmeydanı Hastanesi Baştabipliğinin talebi üzerine 4Milyon TL olarak vakfımızca karşılanmıştır.

1991-Mayıs

850 adet renk körlüğü test kitabı alınarak hastanelere dağıtılmıştır.

1991-Haziran

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın organizasyonu ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı birlikteliğinde Almanya Büyükelçiliği’nin Gölbaşı’nda ortaklaşa açtıkları Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve İş Rehabilitasyon Merkezinde (bunların çoğu sigortalı işçilerimizdir) eğitimini sürdüren 21 çocuğun ayda 200.000 TL olarak hesaplanan masrafları 1 yıllık toptan karşılanmıştır.

1991-Eylül

Ankara SSK Hastanesi nöbetçi memurluğunun kullanımı için buraya banko ve müştemilatı yapılmıştır.

1992- Şubat

Adıyaman İli Besni ilçesi Üçküs Köyünden 5 yaşındaki Aysel Işıkkırık’a iki protez kol taktırılmıştır.

1992-Haziran

Mithat Geyik’e bacak taktırılması için 4.5 Milyon TL yardım yapılmış, daha sonra ilaç ve tedavi masrafları ile birlikte 16 Milyon TL bedelli sakat arabası alınmıştır.

1992-Haziran

Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve İş Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 21 Özürlü çocuğa 50Milyon TL. yardım yapılmıştır.

1992-Ekim

SSK Ankara Hastanesi cerrahlarından Dr. Seyhun Altın’a bir buluşunu takdim etmek üzere gideceği tıp kongresine katılımı için 20 Milyon TL katkıda bulunulmuştur.

1992-Kasım

Celalettin Yıldız’a 6 Milyon TL değerinde sakat arabası alınmıştır.

1993-Haziran

Emine İnanç Vakfı yurtlarının acil ihtiyacı için 20Milyon TL’lık malzeme alınmıştır. Aynı tarihte Kadıköy Ticaret Lisesi’nde okuyan 2. sınıf öğrencisi Ersin Aydoğan’a 6Milyon TL tutarında yürüme cihazı ve botlar alınmıştır.

1993-Ağustos

İstanbul Üniversitesi Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulunca düzenlenen ve 8-10 Eylül 1993 tarihinde yapılan 3. Uluslararası Hemşirelik Sempozyumuna 25 Milyon TL katkıda bulunulmuştur.

1993-Kasım

Doç.Dr. Yusuf Bayraktar’a 9-11 Aralık tarihlerinde Fransa’da yapılan S.N.F.M.I. konusundaki tıp kongresine katılımı için 15 Milyon TL yardım yapılmıştır.

1994-Mayıs

Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetiştirme Yurtlarında bulunan 35 çocuğa toplam 100 Milyon TL. yardım yapılmıştır.

1994-Eylül

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği’ne 149.400.000TL. tutarında tıbbi cihaz bağışlanmıştır.

1995-Ağustos

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün talebi ile yeni kurulan bilgisayar labaratuarlarına 22 Milyon TL.+KDV bedelle 8 adet bilgisayar masası alınmıştır.

1996-Mayıs

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Çağdaş Anadolu Eğitim Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin (zihinsel özürlüler) başvurusuyla buradaki çocukların eğitimi için gerekli araç ve gereçler için 300Milyon TL. ödenmiştir.

1997-Ocak

Ankara Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının talebi ile ihtiyaçları olan bazı bilimsel yayın ve dergiler alınmıştır.

1997-Ocak

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bilim dalının ihtiyaçları belirlenen taleplerine istinaden ders vermekte kullanılmak üzere 1 Adet TV ve 1 Adet video cihazı ile muhtelif yabancı dillerde basılmış ders kitapları ve 1 operasyon masası alınmıştır.

Nisan-1997

Ayfer Şanlıtürk’e 15.775.000TL. tutarında sağlık yardımı yapılmıştır.

Mayıs-1997

Adana Belediye Evleri Muhtarlığının talebi ile bir gözü olmayan 2 yaşındaki kız çocuğu Ankara’ya getirilmiş, gerekli bütün muayene, tedavi ve yol masrafları karşılanarak kendisine göz taktırılmıştır. Çocuğun yaşı büyüdükçe göz yeniden değiştirilmektedir.

Ağustos-1998

Bir gözü olmayan Dilara Cançelik isimli çocuk için gerekli ameliyat ve tedaviler yaptırılmış, masrafların 3Milyar TL’si karşılanmıştır.Aynı tarihte Seher Sevinç’in böbrek ameliyatı için ön tetkik modeli için toplam 4.850.000TL yardım yapılmıştır. Yine aynı tarihte Sevgi Andiçen’in fıtık, göğüs, kist ameliyatları için 2.300.000.000TL. sağlık yardımı yapılmıştır.

Eylül-1999

Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem dolayısıyla Çalışma Bakanlığı’nın açtığı kampanyaya 250 Milyon TL. katkı sağlamış, ayrıca depremde evini ve her şeyini kaybeden bir ailenin her türlü ev eşyaları alınmıştır.

Nisan-2000

Adana Yetiştirme Yurdu mezunlarının ilk defa olarak aralarında kurdukları Dayanışma Derneği’ne 250 Milyon TL. dernek üyelerinden evlenen Erdoğan-Ayşe Demirci çiftine 150 Milyon TL. yardım yapılmıştır.