“ÇESAV Karşıyaka Tıp Merkezi”

08.05.2004 tarihinde, İzmir Karşıyaka’da ayakta tedavi ve görüntüleme merkezi olarak 17 ayrı birimde faaliyet gösteren son derece ileri teknoloji donanımlı ÇESAV Karşıyaka Tıp Merkezi açılmıştır. 2005 yılında bu tıp merkezi Anonim Şirkete dönüştürülerek mali ve idari yapılanması yeniden düzenlenmiş sermaye girişi sağlanmıştır. Bu sayede satın alınan Bilgisayarlı Tomografi, Ültrasonografi ve Kemik dansimetresi v.b tıbbi araç gereçlerle imkânlar arttırılarak iş yapma kapasitesi genişletilmiştir. Merkezin 2005 yılından bu yana Vakfımızla bir ilişiği kalmamıştır.

Hizmet Birimleri:

 • Acil Ünitesi
 • Mikrobiyoloji Laboratuarı
 • Biokimya Laboratuarı
 • Fizik Tedavi
 • Dahiliye
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Çocuk Hastalıkları
 • Diş Ünitesi
 • Genel Ccerrahi
 • Ortopedi
 • KBB Ünitesi
 • Göz Ünitesi
 • Üroloji
 • Nöroşirurji
 • Dermatoloji
 • Radyoloji Labrotuarı-  Rrontgen, Mamografi,Tomografi, Kemik Dansitometresi, Renkli Dopler USG
 • Kardioloji Ünitesi – EKG, Ekokardiyografi, Efor Testi

Vakfımız ayrıca, kaliteli sağlık personeli yetiştirilmesi ve hizmet kapasitelerinin arttırılması amaçlı eğitim faaliyetlerini desteklemekte, doktorların, tıp alanındaki yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmelerine, çeşitli ülkelerde çalışmalar yapabilmelerine de katkıda bulunmaktadır. Yardıma muhtaç durumda olan hasta ve sakatlarımıza protez, tekerlekli sandalye gibi araçlar sağlanmaktadır.