ÇESAV

Terkedilmiş ve korunmaya muhtaç kız çocuklarını kurtarmak ve toplumun tehlikelerine karşı korumak için onlara barınacak yer temin etmek, okutmak, meslek edindirmek, işe yerleştirmek, hayata tutunabilmeleri için gerekli bilgileri vermek, aile kurmalarını sağlamak, onlara aile değerlerini, toplum değerlerini, kendi örf ve adetlerimizi öğretmek,

Çalışkan, başarılı ancak yoksul öğrencilere öğrenim bursları vermek,

Kadın, çocuk ve yaşlılarla ilgili sorunların çözülmesi için projeler üretmek, bu kesimlere sahip çıkmak için toplum bilincini geliştirecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik konferanslar düzenlemek ve çeşitli yayınlar yapmak,

Çevreyi korumak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla projeler üretmek ve uygulamak,

Hayvan sevgisini, hayvanları koruma ve onlara karşı sorumluluğu geliştirmek üzere çalışmalar yapmak. Bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve destek vermek amaçlarıyla toplum faydasına yönelik projeler üretmektedir.