Çevreyi korumak, çevre bilincini geliştirmek amacıyla projeler üretmek ve uygulamak da vakfımızın temel amaçları arasındadır.

Bilindiği gibi tüm dünyada yüksek nüfus artışı, kentleşme ve doğal kaynakların korunmasına yönelik gösterilen ilgisizlik nedeniyle özellikle son yıllarda çevre hızla tahrip olmakta  ve bu tahribat tüm canlı hayatını tehdit eder boyuta ulaşmaktadır. ÇESAV, bu noktadan hareketle; çevrenin korunması, artan çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması macıyla, ulusal ve uluslar arası boyutta projeler geliştirmekte ve konu ile ilgili çalışan çeşitli kurumlar ile işbirliği faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Organik Tarım Projesi

Proje, tehlikeli boyutlara ulaşan ve insan sağlığını etkileyerek başta kanser olmak üzere pek çok önemli hastalığa sebep olan gübre, tarımsal ilaç ve hormon kullanımının azaltılmasını, bu sayede insanlarımıza sağlıklı besinler sunulmasını amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, organik tarım tekniklerinin öğretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Ocak 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi ile bir protokol imzalanmış ve bu protokol çerçevesinde Bursa’da ilk model üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İlk faaliyetler, 70 dekarlık alanda organik meyve ve sebze yetiştirilmesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu 2001 yaz döneminde deneme ölçülerinde ilk ürünler alınmış, meyve ve sebzeler Migros A.Ş’ye Beylikdüzü mağazasında satılmak üzere verilmiş, yetiştirilen organik buğday ise Adapazarı’nda bir firmaya tohumluk olarak satılmıştır.

Proje Faaliyetleri

  • 25 Mayıs 2001 tarihinde Ankara’da uzmanların katılımıyla “Organik Tarım ve Sağlık İlişkileri” konulu bir panel düzenlemiştir. Ayrıca panel içeriği ve konuşmaları kitap haline getirilerek bastırılmıştır.
  • Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Şule Tarhan, 7-10 Haziran 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yunanistan Girit Adası’ndaki “Organic Food Marketing Trends” konferansına gönderilmiştir.
  • Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof.Dr. İbrahim Ak, 4-6 Ekim 2001 tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilen, “Organic Meat and Milk From Ruminants” konferansına gönderilmiştir.
  • Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bir grup akademisyen 24 – 25 Ekim 2001 tarihleri arasında Şanlıurfa’daki GAP Tarım Sempozyumuna katılmıştır.
  • ÇESAV’dan Çiğdem Gümüşdağ Alp, 14 – 16 Kasım 2001 tarihleri arasında Antalya’da yapılan “Türkiye 2.Organik Tarım Sempozyumu”na katılmıştır.
  • ÇESAV Başkanı Dr. İmren Aykut 14-17 Şubat 2002 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen BioFach/2002 Dünya Organik Ticaret Fuarı’na bizzat katılarak yerinde incelemelerde bulunmuştur.
  • 09 Mayıs 2002 tarihinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na bağlı Organik Tarım Birimi sebze parsellerinde kullanılmak üzere damla sulama sistemi yaptırılmıştır.

Vakfımız, Organik Tarım Projesi çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlara yararlı olacağı düşüncesiyle üç kitap yayınlamıştır.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Termal Su Kaynaklarının Seracılık ve Termal Turizmde Değerlendirilmesi- 2002 – Şanlıurfa
  • Organik Tarım ve Sağlık İlişkileri Paneli – Mayıs 2001 – Ankara
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici Davranışlarına ve Çevreye Olası Etkileri – 2002 – Ankara