Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi

Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi, SHÇEK yurtlarında kalmakta olup 18 yaşına geldiğinde ayrılmak zorunda olan kimsesiz kız çocukları ile okuma yeteneği olan 5 yaşını doldurmuş kız çocuklarını kapsamaktadır. Bir ÇESAV projesi olarak 1999 yılı sonunda hayata geçirilen proje, günümüze kadar yüzlerce kız çocuğuna umut olmuştur. Toplamda 276 kız çocuğumuzun eğitim ve hayat kalitesi yönünde ciddi farkındalık oranıyla başarılı bir sonuç elde etmiştir. Proje halen yürütülmekte ve Ankara, İzmir ve Adana’da yer alan Vakıf evlerimizde çocuklarımız geleceklerine huzurla hazırlanmaya devam etmektedir.

 

Proje Hikâyemiz

2000 yılından önceki zaman diliminde Çocuk Esirgeme Kurumu gerek bütçe gerek kadro yönünden son derece yetersiz şartlarda çalışmalarını gerçekleştiriyorlardı. Çocukların ihtiyaçları büyük ölçüde hayırseverlerin bağışları ile karşılanıyordu. Bu durum kimi zaman onur kırıcı sonuçlar yaratıyor hem de çocuklara yeterli hizmet sunulmasına imkân vermiyordu. Ayrıca yurtların kalabalık oluşu ve işinde yetersiz ve duyarsız çalışanların da varlığı çocukların büyüme evresinde ciddi sorunlara yol açıyor, suç alanlarına kaymalarına sebep oluyordu. Kurumun ne yazık ki bu sistemde yetersiz kaldığı, yeni bir modelin uygulamaya geçirilmesi gerekliliği Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. İmren Aykut tarafından tespit edilerek Terkedilmiş “Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi” oluşturuldu.

Projenin Hayata Geçişi

2005 yılından itibaren Aile Bakanlığının da önerisi ile projemizin geçerliliği ve başarısı açıkça görülmektedir. Daha önce çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olmasında etken davranış ve uygulama şekilleri bu projenin sonuçlarıyla pekiştirilmiştir.

İlk Vakıf Evimizin 1999 yılı sonunda 7 kız öğrenci kapasitesi ile Ankara’da açılmasıyla başlayan hikâyemiz; sosyal ilişkilerin kurulması odağı ve sevgi, şevkat ve kendine yetebilme unsurlarının bir araya getirilmesiyle 12 yaşından büyük kız çocuklarımızın her biri için kurtuluş senfonisine dönüşmüştür.

Proje gereği, kız çocuklarının topluma yakın temas içinde olacağı apartman dairelerinde yaşayarak, insan ilişkilerini geliştirmek, toplumun bir ferdi olma algısıyla kişiliklerinin doğru biçimlenmesinde yol gösterici olarak, annelerimizin de katkılarıyla ilgi, sevgi ve huzur edinimlerini sağlamak önceliğimiz olmuştur.

5 ile 6 çocuğa bir anne kontrolü ile ev ortamında yaşayarak aile ortamını hissetmesi sağlanan çocuklarımız, ev içi sorumluluklarla da hayatın tüm gereklerini öğrenmektedirler. Günlük hayatın içindeki gerekliliklerle beraber örf, adet, dini ve milli değerlerimizin de çocuklarımız tarafından öğrenilmesi bu sistemle daha yüksek faydaya erişimimiz mümkün olmuştur.

Yaşayarak öğrenme kalıbı 18 yıldır çocuklarımız ve ekibimizle sarıldığımız bir kalıp. Normal bir aile içinde çocuk hangi sorumlulukları alıyorsa, neleri paylaşıyor ve kendini nelerden koruması gerekiyorsa günlük yaşamın getirileri ile mümkün oluyor. Yaşayarak, tecrübe ederek ve tecrübelerden ders çıkararak kendine yeni bir gelecek kuruyor. Çocuklarımız, Vakıf evlerimizden ayrılıp hayatı atıldıklarında evlerini ve hayatlarını en iyi şekilde yönetebilecek bilgi ve beceriyi kazanmış olduklarından hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaktadırlar. Bu süreç boyunca eğitimlerine devam eden çocuklarımızın eğilimlerine göre meslek seçimlerinde yardımcı da olmaktayız.

Projenin ilk yıllarında çocuklarımızın bu sisteme adapte olması zaman aldı. Lakin sonraki yıllarda olumlu sonuçların alınmasıyla İstanbul, İzmir ve Adana’da da vakıf evlerimizi açtık. Çocuklarımızın hemen hemen hepsinin eğitim seviyelerinin ve başarı oranlarının yükseldiğini, tamamının üniversitelere ve yüksekokullara girmeyi başardığını ve hatta bazı öğrencilerimizin çok yüksek puan gerektiren fakültelere girmeyi başardıklarını gözlemledik.

Çocuklarımızın yeteneklerini takip ederek eğitimlerine o yönde devam etmeleri de başarının yükselmesinde rol oynadı. Örneğin; aşçılık ya da güzel sanatlar ve tıp eğitimi almış öğrencilerimiz mevcut. Yıllar boyu çocuklarımızın başarıları ve sistemin fayda sağlayıcı niteliklerinden dolayı Kurum tarafından 4 Gümüş 2 altın madalya ve çeşitli plaketlerle ödüllendirildik.

Sistemin olumlu sonuçlarından dolayı Kurum da 2005 yılından itibaren eski uygulamadan yavaş yavaş yurtların kapatılması ile şuanda uygulanan Çocuk Evleri sistemine geçiş yaptı. Model alınan projemiz ile 6’şar çocuğun bir arada yaşadığı apartman dairelerinde aynı sistem uygulanıyor.

Toplum yaşamına ve insan karakterine daha uygun olan bu model içinde; çocukların birbirleriyle olan olumsuz etkileşimi engelleyerek daha normal davranış tiplerine sahip olmaları sağlanmıştır.

ÇESAV Vakıf evinde esas olan 3 apartman dairesi uygulamasıdır. 2 dairede 12 çocuk Her odada sadece 2 çocuk olmak üzere ve diğer dairede ise annelerin kalması öngörülmüştür Çünkü annelerin 24 saat çocukların başında bulunmasının hem annelerle laubali bir ortama sebep olacağı hem de kişiliklerinin ve özgüvenlerinin gelişmesine fırsat verilmesi amacıyla bu yöntem uygulanmıştır. Bu şekildeki bir uygulama çocukları her an kontrol ve baskı altında tutuyor olma duygusundan kurtarmak, kendi kendilerini yönetme ve sorumluluk duygularını geliştirmelerine imkân vermektedir. Vakıf evimizde tam anlamı ile bir sevgi ortamı yaratmak; çocukların en fazla ihtiyaç duydukları ilgi, sevgi ve merhameti onlara hissettirmek bu surette çocukların sevmeyi öğrenmelerini sağlayarak, onlara mutluluğu aşılamak, özgüvenlerini geliştirmek esastır. Başlangıçta sürekli yalan söyleyen bu çocuklar yalanı, kavgayı bırakmışlar; erkeksi ve mutsuz davranışlarını terk etmişler Bugün kendine güvenen, gözlerinin içi gülen, mutlu çocuklar haline gelmişlerdir. Bu psikolojik gelişme, onların yukarıda bahsettiğimiz başarı oranlarını daha da yükseltmiştir. Eğitimlerini bitirerek, Vakıf evlerimizden ayrılan kızlarımız işlere yerleştirilmişler, takdir toplayan personeller olmuşlardır. Çocuklarımızın çalışma hayatlarındaki durumları ve evlilik hayatları da vakfımızca yakından takip edilmekte, ufak tefek problemlerde onlara destek olunmaktadır.

Bugün 18’inci yılında olan bu çalışmamız; örnek bir proje olarak hazırlanmıştır ve halen uygulanmaktadır. 2007 yılından bu yana bakanlığımızla imzaladığımız protokol gereği cari masrafları kurum karşılamakta bu sayede daha çok çocuğumuza erişme imkanı vakfımıza verilmiştir. Bu projenin başarısı annelerimizin doğru davranış şekilleri, sevgi ve şevkatleri ile mümkün olmuştur.

Proje çerçevesinde ÇESAV tarafından Ankara, İstanbul,  İzmir ve Adana’da kurulan Vakıf evlerimizde 5 yaşını doldurmuş ve terkedilmiş kız çocukları her türlü tehlikeden korunmuş olarak anneler refakatinde hayata hazırlanmaktadırlar. Kızlarımıza kültürel değerlerimiz, her türlü ahlak ve toplumsal kurallarımız, nezaket kaidelerimiz öğretilmektedir. Genç kızlarımız temel eğitimlerine devam etmekte, eksik bilgileri özel hocalar ve kurslarla güçlendirilmektedir. İş piyasasında geçerli bir meslek edinmeleri sağlanmakta ve çeşitli işlere yerleştirilmektedirler. Temel hedef onların gelir elde edebilir hale gelmeleridir. Çünkü ancak bu şekilde toplum içinde kendilerini ve ailelerini koruyabilecek ve güçlü olacaklardır. Sonuçta Vakıf, terkedilmiş kız çocuklarımızın toplum içinde heba olmalarını suç alanlarına sürüklenmelerini, kötü niyetli insanların ellerine düşmelerini önlemekte,  ülkemize iyi bir yurttaş, iyi bir anne ve üretken bireyler kazandırmaktadır. İlk Vakıf evimiz Ankara’da açılmıştır. Daha sonra 2006 yılında İzmir Vakıf evlerimiz hizmete girmiştir. ÇESAV 2007 yılında İzmir Karşıyaka’da aynı apartmanda 3 daire satın almış, tüm eşyaları ile tefriş etmiş, 12 kız çocuğu kapasiteli olarak İzmir Vakıf evini hizmete açmıştır. 2007 yılında Adana’da aynı proje çerçevesinde Seyhan ilçesinde 3 apartman dairesi satın alınarak tefriş edilmiş ve Eylül 2007’de Adana Vakıf evi de 12 kız çocuğu kapasiteli olarak hizmete girmiştir. Vakıf evimizin, resmi açılışı 29 Ocak 2008 tarihinde Adana valisi Sayın İlhan ATIŞ, Vakfımıza bağışta bulunan kişilerin katılımı ile yapılmıştır. Şu anda Ankara,  İzmir, Adana’da bulunan 10 Vakıf evimizden 5 evde 30 genç kızımız hayata hazırlanmaktadır. Bugüne kadar 270 kız çocuğumuz vakıf evlerimizden topluma kazandırılmıştır.