Sağlık Kafe – Gençlik Projesi

Bir yıl süresince akran eğitimi için bilgi-eğitim-iletişim teknikleri ile 12-20 yaş aralığındaki 3000 gence ulaşım sağlayarak biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişmeler; cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) konusunda bilgilendirip, bilinçlendirerek farkındalık yaratmak ve onların kaliteli CSÜS hizmetlerine taleplerini %30 oranında arttırmaktır. Proje, ÇESAV faaliyeti olarak onanmış, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından desteklenmiştir.

Projenin konusu ve bu konunun işlenmesinin sebebi, CSÜS konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaların yetersiz kalmış olmasıdır.

Proje bölgesinin Ankara ili Keçiören ilçesi olarak seçilmesi ise ilçenin demografik yapısından kaynaklı adolesanların cinsellik, sağlık ve üreme konularını aileleri ile paylaşabilmelerinin olası görülmediği bir bölge olmasından kaynaklanmıştır.

Proje Faaliyetleri

İlk aşamada Gençlik Merkezi binasının  yapılandırılması ve tanıtım çalışmalarıyla merkezin varlığından bölge halkının haberdar edilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede;

 • Keçiören Belediyesi’nden bina tahsis edilmiş ve projenin uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • İdari ve genel hazırlıkları tamamlamak adına proje paydaşları arasında görev dağılımı yapılmış ve iş planı hazırlanmıştır.
 • Proje ekibi oluşturulmuş ve ekibe yönelik oryantasyon çalışmaları yapılmıştır.
 • Eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
 • Tanıtım ve reklam çalışmaları yapılmıştır.

İkinci aşamada, Gençlik Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle adolesanlar, CSÜS konusunda bilinç kazanması, akran eğitimi için yetiştirilen gençlerin de okullarında çalışmaya başlaması ve bölge halkında da farkındalık yaratması planlanmıştır.

 • Merkezin faaliyete geçmesi ve burada yapılan çalışmaların  tanıtım organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
 • Tanıtım seminerleri düzenlenmiştir.
 • Akran eğitimleri verilmiştir.
 • Projenin başarısını ölçmek adına katılımcılar teste tabi tutulmuştur.
 • Keçiören Belediyesi bünyesinde lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Uygulanan testlerle aylık ilerleme raporları sunulmuştur.

Son aşamada ise uygulanan test sonuçlarına göre hazırlanan raporlarla projenin başarıya ulaşma derecesinin ölçülmesi planlanmıştır.

 • Raporlama ve sonuç göstergeleri hazırlanmış ve merkezin Keçiören Belediyesi’ne devri için işlemler gerçekleştirilmiştir.
 • Gençlik Merkezi binası eğitim odaları, bilgisayarlar, mutfak ve hobi alanları ile gençlerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanmıştır.
 • Bir internet sitesi kurulmuş; internet üzerinden ve çağrı merkezi aracılığıyla da danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu yolla verilen danışmanlık, yerinde verilen danışmanlık kadar talep görmemiştir.
 • Katılımcılara üye kartı basılmış ve merkeze üyelikleri yapılmıştır.
 • Ailelerle tanışılarak merkeze karşı güven sağlanmıştır.
 • Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’nden üniversite öğrencileri tarafından çizim, resim, el işleri, satranç ve sudoku kursları verildi. Satranç turnuvaları düzenlendi.

“Adolesan ailesi olmak ve ergenlik dönemindeki iletişim problemleri” başlıklı bir panel düzenlendi.

Dr. Tülin Gençöz tarafından ailelere “Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla sağlıklı iletişim stratejileri” başlıklı bir seminer verildi.

TÜKD işbirliğiyle Acar Acartürk (TRT) tarafından etkili iletişim becerileri semineri verildi.

20 Mayıs’ta kafe personeli ve gençler arasında iletişim sağlama ve arkadaşlık kurma adına Gençlik Partisi verildi.

Proje 12 ay sürmüştür.

Faaliyetler sonucunda elde edilen neticelere göre  internet sitesinde düzenlemeler yapıldı, ergenlikte sağlıklı beslenme, mesleki yönlendirme, cinsellik ve üreme sağlığı hakkında kitapçık basıldı.

Proje faaliyetleri sonucu elde edilen neticeler uygulanan eğitimler öncesi ve sonrası ayrı ayrı uygulanan testlerle değerlendirildiğinde , projenin amaçlanan sonuçlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir.