Çesav Vakfı ve Kimsesiz Kız Çocuklarını Koruma Projesi

ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı) günümüzün en önemli sorunları olarak öne çıkan çevre, eğitim ve sağlık konusunda faaliyetlerde bulunmak üzere 1989  tarihinde Ankara’da kurulmuş kamu yararına bir vakıftır. ÇESAV’ın yürütmekte olduğu eğitim projelerinin en önemlisi “Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi”dir. Bu proje ile SHÇEK yurtlarında kalmakta olup 18 yaşına geldiğinde ayrılmak zorunda olan kimsesiz kız çocukları ve okuma yeteneği olan 18 yaşını doldurmamış kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları, ev ve aile ortamını tanımaları gelenek ve göreneklerimizi öğrenmeleri ve topluma yaralı bireyler olmaları için çalışılmaktadır. Proje çerçevesinde ÇESAV tarafından halen Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da kurulan vakıfevlerimizde 12 yaşını doldurmuş ve terkedilmiş kız çocukları her türlü tehlikeden korunmuş olarak psikologlar ve anneler refakatinde hayata hazırlanmaktadır. Bu çocuklar SHÇEK’de resmi kurum kural ve programları içinde gerçek hayattan kopuk şekilde yaşamakta günlük hayatın en basit gereklerini bilmemekte, ev yaşamının sıcaklığını hissedememektedirler. 18 yaşında SHÇEK yurtlarından ayrılmak zorunda olan, çalışabileceği bir meslek edinememiş korumasız ve çaresiz gençlerimiz ise ellerinden tutulmadığı takdirde toplumun en acımasız olayları ile ve büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte ÇESAV Vakıfevlerinde sıcak bir aile ortamı içinde, kızlarımıza, kültürel değerlerimiz, her türlü ahlak ve toplumsal kurallarımız, nezaket kaidelerimiz öğretilmektedir. Onların geleceğin anneleri olarak yetişmeleri için ev idaresi, hijyen kuralları, yemek ve temizlik işleri konusunda eğitilmektedirler. Genç kızlarımız bir yandan da temel eğitimlerine devam etmekte, eksik bilgileri özel hocalar ve kurslarla güçlendirilmektedir. Ülke gerçeklerini kavramaları sağlanmakta niteliksiz iş gücünün hem kendileri hem ülkeleri için sadece yük oluşturduğu bilinci kendilerine verilmekte, iş piyasasında geçerli bir meslek edinmeleri sağlanarak mezuniyetten sonra çeşitli işlere yerleştirilmektedir. Bu güzel amaçlarla çalışan vakıf şimdilik sadece 4 şehirde bulunan vakıfevlerini diğer illere de yaymak, koruma altına alınan kız çocuklarımızın sayısını artırmak arzusundadır. Ancak bu şüphesiz güçlü bir maddi kaynak sorunudur. Her şeyden önce vakıfevi açılacak şehirde vakfa ait olacak en az 3 apartman dairesine ihtiyaç vardır. Bu dairelerin eksiksiz tefrişinden sonra kızlarımızın tüm bakım masraşarı da ayrı kaynak gerektirmektedir. Proje çerçevesinde bugüne kadar 84 genç kızımız işe yerleştirilmişlerdir. Halen 41 genç kızımız ise vakıfevlerimizde eğitimlerine devam etmektedirler. İleride iyi yetişmiş anne olarak yuvalarını en iyi şekilde yönetecek, çocuklarını bilinçli bir şekilde yetiştirecek, eğitecek hem de geçerli bir meslek sahibi olarak ülkelerine ve ekonomimize katkıda bulunacaklardır. Kriz ve işsizlik ortamında böyle projelere her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır ve bu projeler her kesim tarafından maddi ve manevi olarak yoğun biçimde desteklenmelidir.

 

Kaynak: İnter Link