Burslar

ÇESAV, eğitime sağladığı destek ile maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyecek durumda olan yetenekli gençlere eğitim bursu temin etmektedir. Ülkemizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha fazla sahip çıkmak, geleceğimizi daha sağlam temellere oturtmak için çaba gösteren ÇESAV, bu güne kadar 624 Öğrenciye burs vermiş ve eğitimlerini tamamlamasını sağlamıştır. Halen 53 Öğrenciye burs vererek okutmaktadır.

Eğitim burslarının yanı sıra, okullara eğitim araçları ve laboratuvar malzemeleri alınması ve ihtiyaç sahibi öğrencilere okul masraflarının karşılanması için çeşitli yardımlar yapılmıştır.

Temel amacımız, gençlerimizin iyi bir eğitimle yetişmeleridir. Bu amaçla eğitim faaliyetlerimizin her yıl arttırılarak devam ettirilmesi planlanmaktadır.