2008 yılında Manisa Salihli Can Özel Sağlık Hastanesi ile bir protokol yapılmak suretiyle, Salihli ve Çevresinde 400 kadına “Rahim ve Meme Taraması” yapılmıştır.Söz konusu çalışma 15 Kasım 2007 tarihinde başlayıp, 6 ay sonra 15 Mayıs 2008 tarihinde sonlandırılmıştır.

Proje Faaliyetleri

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus Müdürlüğü desteği ile Salihli ve merkezinin nüfus piramitleri çıkarılıp, bu piramitteki kadın nüfus ve bunların  yaş dağılımları çizelgelerle oluşturulmuştur. Projenin 400 kişilik denek grubu bu çizelgelerden belirlenmiştir. Tarama yapılacak bölge ziyaret edilmiş ve köy muhtarları ve bölgenin ileri gelenlerine çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca denek ailelerine Can Özel Sağlık Hastanesi Başhemşiresi, Halkla İlişkiler Müdürü ve bir Uzman Doktor tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiş ve aileler bilgilendirilmiştir.

Sonraki aşamada denek gruplar telefonla aranarak randevular verilmiş ve randevu sistemiyle kişilerin hastanede meme ve rahim incelemeleri yapılmıştır.

İncelemeler sonucunda saptanan bulgular kategorilere ayrılmış ve tablo oluşturulmuştur.

Taranan Denek Sayısı

30-40 yaş arası  80 Kişi

40-50 yaş arası 200 Kişi

50-60 yaş arası 100 Kişi

60-70 yaş arası  20 Kişi

Yukarıda belirtilen denek gruplarından elde edilen sonuçlara göre saptanan bulgular yeniden kategorize edilmiş, bu sonuçların değerlendirilmesi sonucunda Salihli Can Özel Sağlık Hastanesi genel bir sonuç ve tavsiye raporu hazırlanmıştır. Ayrıca proje süresince yapılan taramalarda hastanenin hazırladığı bir raporla ÇESAV’a bildirim gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ÇESAV, Salihli Özel Can Hastanesi’ne 10.000,00 YTL ödeme yapmıştır.