• Nüfus Cüzdan Sureti
  • İkametgah Belgesi
  • Öğrenci Belgesi
  • Fakirlik İlmuhaberi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Dilekçe ( Dilekçe örneği aşağıdaki gibi olacaktır.)

 

Dilekçe Örneği:

Dilekçede, öğrencinin öğrenim gördüğü okul, bölüm ve sınıf, okul giriş tarihi, varsa bedensel özürleri, başka bir kurum ve kuruluştan burs alıp almadığı, öğrencinin ve ailesinin maddi durumu, anne, baba ve kendisine ait mal varlığı bilgileri ( Ülke sınırları dahilinde yer alan menkul ve gayrimenkuller dahil),  anne ve babanın mesleği ve gelir düzeyi, varsa kardeşlerin sayısı, yaşları ve eğitim durumları etraflıca anlatılacak. Öğrencinin ve ailesinin ikametgah adresleri, telefon numaraları, öğrenci hakkında bilgi alınabilecek en az 3 kişinin ad soyad, adres ve telefonları yer alacaktır.